Przejdź do treści

Lubelska Szkoła Superbabci i Superdziadka

 

Historia i Misja

 

Lubelska Szkoła Superbabci powstała w roku 2008 jako autorski projekt Zofii Zaorskiej opracowany w Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury. Projekt został zgłoszony do Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” na konkurs grantowy „Seniorzy w Akcji” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 20.000 zł z funduszy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ciągu 8 miesięcy i zyskało duże uznanie wśród uczestniczek – babć wnuków w wieku przedszkolnym. Na zajęcia w Szkole pilnie uczęszczało 30 osób.

W roku 2009 program został ponownie zrealizowany w ramach konkursu „Seniorzy w Akcji”. Tym razem ofertę skierowano także wyraźniej do mężczyzn – dziadków wnuków w wieku 3-6 lat. Niestety, na początku roku zgłosił się tylko jeden chętny do uczestnictwa w zajęciach, a w kolejnym semestrze – drugi.

W realizacji programu podczas drugiego roku istnienia szkoły uczestniczyło 25 osób, ale absolwentki z poprzedniego roku postanowiły utworzyć Klub Superbabci i zaczęły współorganizować spotkania okolicznościowe, występy teatru kukiełkowego, rozpoczęły również kontakty z placówkami dla dzieci. Do tych działań włączyły się też osoby z drugiej edycji Szkoły.

Opiekunem teatru i pomysłodawcą spektaklu „ Wesoła Ludwika”, Herodów, zabawy noworocznej dla wnuków i ich przyjaciół, a także działań w placówkach dla dzieci była pani Lucyna Szabłowska.

W roku 2010 rozpoczyna się nowy cykl zajęć przeznaczony dla babć starszych wnuków, w wieku 5-8 lat oraz kolejny rok działania Klubu Superbabci.

 

Misja

 

Misją Szkoły Superbabci i Superdziadka jest wspieranie opiekunów małych dzieci w towarzyszeniu wnukom przede wszystkim w poznawaniu świata, zdobywaniu umiejętności ciekawej, rozwijającej zabawy oraz w podjęciu obowiązków szkolnych W miarę możliwości uczestnicy będą docierać także do dzieci, które nie mają dobrych kontaktów z rodziną lub czasowo przebywają w szpitalach.

Szkoła chce pomóc także babciom w zadbaniu o własną sprawność, kontakty z ludźmi, odpoczynek.

 

Zabawa Karnawałowa

Zajęcia Lubelskiej Szkoły Superbabci i Superdziadka...

Zajęcia na zakończenie roku...

Wyprawy Superbabci...

 

Fot. Janusz Rybka


Copyright © 2010 Szkoła Superbabci

Do góry