Przejdź do treści

Lubelska Szkoła Superbabci i Superdziadka

 

 Wspierają nas:

 

 • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych”ę” to organizacja, która zainicjowała ogólnopolski konkurs „ Seniorzy w Akcji” zachęcając osoby starsze do ciekawych pomysłów wzmacniających aktywność i mobilizujących do nawiązania kontaktów z młodym pokoleniem. W tym roku ogłoszono trzecią edycję konkursu. Koordynatorem Projektu wspieranego finansowo przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności jest pani Beata Tokarz. Jej zasługą jest także prowadzenie ciekawych seminariów, prezentowanie dobrych praktyk dla przedstawicieli grup seniorskich z całej Polski. Z jej inicjatywy powstała strona internetowa dla Lubelskiej Szkoły Superbabci, a koordynuje ją i nas uczy jej obsługi Katarzyna Ścieszka.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

ul. Mokotowska 55/50

00-542 Warszawa tel. (22) 22 43 449, (22) 22 43 592, (22) 396 55 16, (22) 396 55 19

biuro czynne w godz. 10.00-17.00

biuro@e.org.pl

 

 •  Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności wspiera wiele projektów edukacyjnych służących budowaniu demokracji i zmniejszeniu różnic w dostępie do oświaty. Promuje także działalność uniwersytetów trzeciego wieku i wspomogła powstawanie Szkoły Superbabci w Lublinie finansowo i merytorycznie, zwłaszcza drugiej edycji. Obecnie otrzymaliśmy grant o połowę mniejszy, ale jednak umożliwiający organizację podstawowych zajęć.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Osoby doceniające nasz projekt i go wspierające to: Jacek Michałowski ( zwłaszcza w drugiej edycji) i Katarzyna Świątkiewicz.

 • Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie– wspiera Szkołę Superbabci i Superdziadka organizacyjnie i merytorycznie, prowadzi księgowość, udostępnia sprzęt i materiały.

"Towarzystwo jest społecznym stowarzyszeniem naukowo-edukacyjnym działającym na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia i wychowania, służącym podnoszeniu kultury umysłowej polskiego społeczeństwa, polityki społecznej, kultury narodowej oraz ochrony środowiska" (Statut w § 1, ust.2).

W swojej działalności nawiązuje do polskich ruchów oświatowo-niepodległościowych przełomu XIX-XX wieku. Jest spadkobiercą ideowym oraz organizacyjnym Uniwersytetu Latającego (1882-1906), Towarzystwa Kursów Naukowych (1906-1918), Wolnej Wszechnicy Polskiej (WWP) – zasłużonej szkoły wyższej działającej w Polsce w latach międzywojennych, w ramach tajnego nauczania w czasie okupacji hitlerowskiej i w  pierwszych latach powojennych, kiedy to została zlikwidowana przez władze PRL (1952).

Po tzw. Polskim Październiku w 1957 r. profesorowie i absolwenci Wolnej Wszechnicy Polskiej i jej poprzedniczek powołali stowarzyszenie społeczno-naukowe pod nazwą Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Oddział TWWP w Lublinie powołany został we wrześniu 1970 r. W 2008 roku Oddział uzyskał osobowość prawną.

Prezesem Oddziału Lubelskiego jest doc. Mieczysław Marczuk.

W ramach Lubelskiego Oddziału TWWP od 1985 r. działa Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku (LUTW), a od 2008 Szkoła Superbabci i Superdziadka jako jeden z projektów edukacyjnych zgłoszonych na konkurs „Seniorzy w Akcji”.

 

TWWP OL ul. I Armii WP3/24

20-078 Lublin

tel. 81 531227

 

 

 

 • Wojewódzki Ośrodek Kultury ( WOK) wspiera nas organizacyjnie

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie powstał w roku 1956. Obecnie jest samorządową instytucją kultury. Terenem działalności WOK jest województwo lubelskie.
WOK pełni funkcję ośrodka metodycznego dla gminnych i miejskich placówek kultury, amatorskiego ruchu artystycznego, ruchu społeczno-kulturalnego, grup społecznych i osób zainteresowanych prowadzeniem działalności kulturalnej. Dyrektorem WOK jest Artur Sępoch, a opiekunem Szkoły Aleksandra Chojnacka. WOK jest współorganizatorem Szkoły Superbabci – udostępnia sale, prowadzi zapisy, pomaga w przygotowaniu druków informacyjnych, życzliwie wita co tydzień rozgadane grupki Babć.

WOK ul. Dolna Panny Marii 3

22-010 Lublin

tel. 81 5324207

 

 • Klanza – to skrót od Klubu Animatora Zabawy, który dał początek Polskiemu Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA. Obecnie prezesem Zarządu Głównego jest Ewa Noga. Stowarzyszenie jest naszym partnerem pomocnym w realizacji Projektu. Korzystamy z doświadczonych trenerów znających metodykę prowadzenia warsztatów i wiele metod przydatnych do organizacji czasu wolnego dzieci.

 

KLANZA

 • prowadzi działalność szkoleniową dla dorosłych,
 • organizuje i prowadzi festyny i imprezy dla małych i dużych grup skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • organizuje konferencje, spotkania i targi metodyczne,
 • realizuje projekty adresowane do różnych grup zawodowych, także poza granicami kraju,
 • proponuje atrakcyjną ofertę dla wolontariuszy,
 • realizuje własny plan wydawniczy.

 

Klanza wspiera realizację programu Szkoły Superbabci i Superdziadka merytorycznie, trochę finansowo, czasem salą i pomocami, a przede wszystkim życzliwością i podziwem. Projekt już zaczął być inspiracją dla oddziału w Białymstoku, gdzie przygotowano go pod nazwą Aktywna Babcia – Aktywny Dziadek.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

ul. Peowiaków 10/9

20-007 Lublin

tel. 81 5346583

 • Społeczna Szkoła i Gimnazjum im. Sebastiana Fabiana Klonowica

Kurantowa 5

20-836 Lublin

tel. 81 741 68 11

Dyrektor Szkoły - Eliza Nowakowska wspiera projekt Szkoły Superbabci i Superdziadka swoim entuzjazmem, życzliwością i zainteresowaniem. Udostępnia nam sale, a nawet gorącą wodę w termosach na herbatę. Często przychodzi na zajęcia i uczestniczy w nich aktywnie. Czasem korzysta z naszych kontaktów z wykładowcami i zaprasza ich na spotkania z rodzicami lub nauczycielami. Jej szkoła jest przyjazna dzieciom młodzieży i każdemu, kto tam przyjdzie. My przychodzimy z ochotą.


Copyright © 2010 Szkoła Superbabci

Do góry